Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Kế hoạch năm học 2010-2011 (Mời quí thầy cô, phụ huynh góp ý)

Go down

Kế hoạch năm học 2010-2011 (Mời quí thầy cô, phụ huynh góp ý)

Bài gửi  admin on Thu Sep 23, 2010 6:24 pm

PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TT THẠNH PHÚ Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
Số: 16 /KH-THCS Thạnh Phú, ngày 15 tháng 09 năm 2010

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010-2011
Trên cơ sở kết quả đạt được của năm học 2009-2010, tiếp tục quán triệt Thơng báo Kết luận số 242-TBTW ngày 15/04/2009 của Bộ Chính trị (khĩa X) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW2 (khĩa VIII )) và phương hướng phát triển Giáo dục – Đào tạo đến năm 2020; Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.
Thực hiện thơng tri số 08-TT/TU ngày 30/07/2010 của Tỉnh Ủy, Chỉ thi số 07-CT-UBND ngày 04/08/2010 của UBND tỉnh Bến tre ; Cơng văn số 458- CV/HU ngày 12/07/2010 của Huyện ủy vể việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011; với chủ đề là : “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong năm học 2008-2009, năm học 2009-2010 nhà trường đã đề ra kế hoạch giáo dục với những nội dung và chỉ tiêu như sau.
PHẦN THỨ NHẤT: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010.
1. Kết quả triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Qua ba năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhà trường đã triển khai thực hiện tạo được sự thống nhất cao trong toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường đã đạt được những yêu cầu nhiệm vụ như sau:
- Nói đi đôi với làm. Lý luận gắn liền với thực tiển, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và làm theo kế hoạch, từng lúc có đánh giá rút kinh nghiệm. Mạnh dạn đấu tranh, ngăn ngừa trước những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và uy tín của đơn vị.
- Cán bộ giáo viên trong nhà trường luôn có tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao. Năng động, sáng tạo, có ý thức tìm tòi học hỏi để từng lúc bổ sung kiến thức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Có tinh thần đoàn kết tốt với mọi người, với đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường. Công tác phê và tự phê đã được quan tâm đi vào nền nếp.
- Cán bộ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công luôn được đồng nghiệp tín nhiệm.
- Ngoài ra, trong năm nhà trường đã được phòng GD&ĐT và Ban tuyên giáo Huyện ủy triển khai tổ chức lớp học tập các chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lịng hết sức phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân” và xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh” taọ cơ sở cho việc tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn nhà trường.
*Kết quả : 100% CB-GV cĩ bản đăng ký và nhà trường đã cĩ sơ kết 02 đợt.
Cĩ 13 nhà giáo và CBQL cĩ một đổi mới trong dạy học và quản lý.
2. Kết quả 04 năm triển khai cuộc vận động “Hai không”
- Thực hiện theo đúng kế hoạch cuộc vận động “Hai không” theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Trường đã củng cố Ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai không”; đề ra kế hoạch lãnh đạo thực hiện cuộc vận động xuyên suốt từ trường đến tổ chuyên mơn; Công đoàn cơ sở đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các quy định về phẩm chất đạo đức; phấn đấu “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động khác trong nhà trường.
- Công tác tuyên truyền về cuộc vận động này tiếp tục được đẩy mạnh. Nhà trường đã đưa ra nội dung cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, họp HĐSP nhà trường…
- Trường xây dựng kế hoạch trình địa phương, đưa vào Nghị quyết của Đảng, HĐND và phổ biến kế hoạch trong hội đồng sư phạm nhà trường, trong ban đại diện hội cha mẹ học sinh.
* Kết quả : - 100% Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường tham gia đầy đủ cuộc vận động, tất cả đều làm bản cam kết tham gia tốt cuộc vận động nầy
- Qua bốn năm thực hiện khơng cĩ trường hợp nào vi phạm các qui định về “Hai khơng”.
- Tỉ lệ học sinh yếu kém, ngồi nhầm lớp được khắc phục về cơ bản.
3. Kết quả triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
-Trường có xây dựng kế hoạch phổ biến trong lực lượng CB - GV – HS và các lực lượng ngoài nhà trường cùng tham gia thực hiện. Đăng ký hưởng ứng cuộc vận động theo 3 nội dung: Tiếp nhận tất cả học sinh đến trường. Hiệu quả giáo dục. Môi trường lành mạnh an toàn, hổ trợ và bảo vệ.
-Trường tham mưu với UBND Thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, chọn nội dung đăng ký xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt các văn bản, phân công cán bộ giáo viên thực hiện, kiểm tra chỉ đạo và sơ tổng kết.
- Liên đội trường phối hợp với UBND Thị trấn nhận chăm sóc đền thờ liệt sĩ Thị trấn Thạnh Phú với hình thức làm vệ sinh xung quanh, lau chùi dọn dẹp đền thờ và thấp hương 1lần/tháng. Trường còn tổ chức các trò chơi dân gian như: u hấp, gạch đá, đánh tù tì… và các hoạt động như: Hội diễn văn nghệ, chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Hội khỏe Phù Đổng”, Hội thi kể chuyện “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ”, tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe”, “Ngày hội đọc” thu hút hơn 700 ĐV – HS và tất cả CB-GV đều tham gia.
- Tổ chức “Hội chợ trị chơi” với nhiều nội dung phong phú, trị chơi dân gian hấp dẫn thu hút hơn 300 ĐV- HS tham gia.
- Tham gia thể dục đồng diễn và lao động vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ Huyên nhân đại hội TDTT huyện lần thứ VI với hơn 600 ĐV- HS tham gia
* Kết quả : Qua bản tự chấm điểm theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT trường đạt 91.5 điểm, xếp loại Xuất sắc.
4. Một số chỉ tiêu chính đạt được:
Học lưïc: Giỏi : 31.4%; Khá: 38.3%; Trung bình:25.4 %; Yếu: 4.9 %.
-Hạnh kiểm: Tốt-Khá: 100% Trung bình: 0%.
-Học sinh lên lớp cuối năm: 95.1 %.
-Tỷ lệ TN.THCS: Trên 98%.
-Tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm : 3.59%.
-Trường có học sinh giỏi vòng huyện, vòng tỉnh.: 17 HS.
Cuối năm học 2009-2010, Hội đồng thi đua của nhà trường đề nghị Hội đồng thi đua các cấp xét công nhận danh hiệu thi đua của các cá nhân và tập thể như sau:
- 01 tổ Lao động xuất sắc, 05 tổ Lao động tiên tiến.
- 33 đ/c đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
- 11 đ/c đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sỡ.
- 06 đ/c đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen.
- 02 Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.
Trường tiên tiến Xuất sắc đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen.
Thực hiện Chỉ thị số 3399/2010/CT-BGD&ĐT ngày 16/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011 ; Thông tri số 08-TT/TU ngày 30/07/2010 của Tỉnh Ủy Bến Tre về nhiệm vụ năm học 2010-2011 ; Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 04/08/2010 của Uỷ Ban Nhân Nhân Tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo Dục và Đào Tạo trong năm học 2009-2010 ; Công văn số 15/SGD&ĐT-GDTrH ngày 11/08/2010 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẩn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục bậc Trung học ; Công văn số 458/CVù-HU ngảy 12/07/2010 của Huyện ủy Thạnh Phú về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. Thực hiện Công văn số 185/HD-PGD&ĐT ngày 13 tháng 09 năm 2010 của Phòng GD&ĐT Thạnh Phú về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2010-2011. Trường THCS TT Thạnh Phú tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục thực hiện cĩ hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cơ giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Hai khơng”.
2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
a. Tập trung chỉ đạo và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH), đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG), dạy học phân hĩa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thơng.
b. Tổ chức đánh giá một năm triển khai thực hiện chủ trương “ Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong PPDH và quản lý. Mỗi trường cĩ một kế hoạch cụ thể về đổi mới PPDH ”. Từng trường phải cĩ giải pháp tích cực để thực hiện cĩ hiệu quả việc đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG tại đơn vị.
c. Thực hiện tốt kỷ luật lao động trong đơn vị, việc thực hiện kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, KTĐG, thi cử…Tăng cường cơng tác thanh, kiểm tra trong việc quản lý việc thực hiện chương trình giáo dục, việc đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG.
d. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục ngồi giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
e. Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh tìm nguyên nhân để cĩ kế họach phụ đạo, bồi
dưỡng nhằm kéo giảm tỉ lệ học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học. thực hiện tốt việc dạy tự chọn mơn tin học cho học sinh các khối.Tổ chức chọn, bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi Tin học khơng chuyên cấp THCS, thi giải tốn bằng máy tính cầm tay trong năm học.
3. Tổ chức thực hiện cĩ hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý, đánh giá giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
A . Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong Ngành:
1. Tiếp tục thực hiện cĩ hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cơ giáo là tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” bằng
những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; huy
động nhiều nguồn lực, nâng cao được hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà
trường.
2. Tổ chức đánh giá kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Hai khơng”, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong đơn vị.
3. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục. Quan tâm, động viên giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên mơn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và tự giác chấp hành tốt Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-
BGDĐT ngày 16/4/2008; triển khai các nội dung Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD& ĐT .
4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hĩa, văn nghệ, trị chơi dân gian, các hội thi năng khiếu văn nghệ, TDTT, tin học ngoại ngữ … tham gia các cuộc thi giải tốn trên máy tính cầm tay, giải tốn trên Internet( Violympic), thi Olympic tiếng Anh trên Internet…
5. Phối hợp với chính quyền đồn thể và các tổ chức ở địa phương để đảm bảo học
sinh được “ an tồn đến trường”; xây dựng quy tắc ứng xử văn hĩa, củng cố kỷ cương nền
nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử khơng thân thiện trong
nhà trường
B.Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục :
1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục:
a. Triển khai thực hiện 37 tuần thực học trong năm học, bố trí ở học kỳ 1 là 19 tuần và học kỳ 2 là 18 tuần. Phân phối chương trình chi tiết của trường bảo đảm đúng khung PPCT của Bộ GD&ĐT, cĩ đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ơn tập, thí nghiệm, thực hành, kiểm tra định kỳ phù hợp điều kiện nhà trường.
Bố trí dạy học hơn 6 buổi / tuần đối với khối 9 và thí điểm ở một số lớp – khối nhằm để tăng thời gian dạy học các nội dung khĩ, hướng dẫn học sinh tự học, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi… Nhà trường quản lý nội dung và chất lượng dạy học trên 6 buổi / tuần huy động sự hỗ trợ, đĩng gĩp tự nguyện của cha mẹ học sinh để tăng cường cơ sở vật chất , trả tiền dạy thêm giờ. Nhà trường kiểm tra theo dõi bảo đảm khơng để xảy ra tình trạng lạm thu, khơng minh bạch trong hoạt động này.
* Chỉ tiêu: -100% giáo viên thực hiện đúng, đủ phân phối chương trình.
-Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo chuyên môn .
-Có kế hoạch tổ chức phụ đạo học sinh yếu phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ học sinh yếu không quá 3% .
-Tham gia thao giảng cụm chuyên môn ít nhất 4 môn/ năm học và có sử dụng giáo án điện tử.
- Thực hiện đúng theo quyết định số 20/QĐ - UBND ngày 24/05/2007 của UBND Tỉnh Bến tre .
b.Dạy học tự chọn THCS:
Vận dụng và thực hiện theo cơng văn số 8607/BGD&ĐT-GDTrH ngày16.8.2007
của Bộ GD&ĐT .
*Chỉ tiêu:-Đối với các khối 6,7,8,9 môn học tự chọn là môn :Tin học.
-Chất lượng bộ môn tự chọn:Khá,Giỏi: 60%, Trung bình: 40%, Yếu : 0
c. Việc dạy học ngoại ngữ:
Mơn Tiếng Anh thực hiện theo cơng văn số 7984/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2008 của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 14/HD-SGD&ĐT ngày 16/8/2010 của Sở GD&ĐT. Đối với giáo viên Tiếng Anh, tích cực tự bồi dưỡng, chuẩn bị cho việc khảo sát giáo viên Tiếng Anh trên phạm vi tồn quốc phục vụ cho đề án “ Dạy và học mơn ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”
* Chỉ tiêu: - Giỏi 26%, khá 50 % , Trung bình 23.5% Yếu 0.5%.
- Cĩ HS giỏi vịng Huyện, Tỉnh.
- 100% Giáo viên dự khảo sát theo đề án.
2. Thực hiện các hoạt động giáo dục :
a. Họat động ngịai giờ lên lớp :
- Thực hiện đủ các chủ đề quy định với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐGDNGLL vào mơn GDCD ở các chủ đề đạo đức và pháp luật.
- Đưa nội dung giáo dục về Cơng ước Quyền trẻ em của Liên hợp quốc vào thực hiện ở HĐGDNGLL lớp 9 và các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
b. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp:
- Bố trí 9 tiết/ năm học
- Tích hợp vào HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm:
+ Truyền thống nhà trường: chủ điểm tháng 9 và tiến bước lên Đồn: chủ điểm tháng 3.
c. Hoạt động giáo dục nghề phổ thơng: tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại cơng văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT.
d. Tăng cường vai trị của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn học đường cho học sinh; thiết lập và duy trì cĩ hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ mơn, các đồn thể và gia đình học sinh trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, phải nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học,…
đ. Thực hiện giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các nội dung giáo dục địa phương, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ mơi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên qua các mơn học.
* Chỉ tiêu:
- Bố trí tiết HĐNG lên lĩp vào thời khoá biểu chính khoá.
- Trong năm tổ chức ít nhất 04 hoạt động ngoại khoá.
- 80% học sinh TN.THCS vào THPT.
- 15% học sinh TN.THCS vào trung tâm giáo dục thường xuyên, THCN, học nghề ngắn, dài hạn.
- Triển khai đầy đủ cĩ hiệu quả các chuyên đề đã được tập huấn .
- Liên kết với trung tâm giới thiệu việc làm Thạnh Phú mở 02 lớp dạy nghề : 50 học viên
3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá :
a. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học :
- Triển khai quán triệt đến giáo viên các yêu cầu của việc dạy học, kiểm tra đánh giá
theo chuẩn kiến thức kỹ năng (KTKN) của chương trình giáo dục phổ thơng, chú ý các yêu
cầu :
+ Tổ chức dạy học phân hĩa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn KTKN; thiết kế bài giảng khoa học sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hợp lý hệ thống câu hỏi, tập trung vào trọng tâm tránh nặng nề quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy mĩc khơng nắm vững bản chất.
+ Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu học sinh ghi chép nhiều theo lối “ đọc - chép”; chú trọng phát huy tính tích cực học
sinh, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trị chủ đạo của giáo viên trong quá trình
dạy học.
+ Giáo viên sử dụng ngơn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiệu, tác phong thân thiện, khuyến khích động viên học sinh; chú trọng tổ chức lớp hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhĩm; rèn luyện kỹ năng tự học; hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo.
+ Tăng cường sử dụng hợp lý cơng nghệ thơng tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học; phương tiện nghe nhìn; phịng học bộ mơn; coi trọng thực hành thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn KTKN; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp nội dung từng bài học.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khố, hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.
- Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thơng qua cơng tác bồi dưỡng giáo viên và dự giờ thăm lớp của giáo viên. Củng cố nâng cao hiệu quả của sinh hoạt chuyên mơn theo cụm trường. Xây dựng tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tích cực chuẩn bị cho hội thi cấp huyện, tỉnh đạt kết quả cao. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng giáo viên cốt cán ở các bộ mơn của trường giới thiệu cho Phịng GD&ĐT.
- Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến kinh nghiệm. Củng cố hội đồng khoa học nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, đánh giá, phổ biến và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường, trong ngành.
b. Chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá :
- Trong quá trình KTĐG kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan dựa theo chuẩn KTKN, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Thực hiện đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành
đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.
- Tiếp tục đổi mới đánh giá các mơn Mỹ thuật, Âm nhạc,Thể dục; khuyến khích đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập theo Qui định tại Qui chế đánh giá xếp loại học sinh của Bộ GD&ĐT.
- Đối với các mơn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD cần coi trọng đổi mới KTĐG theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy mĩc, khơng nắm vững KTKN mơn học, tăng, tăng cường ra đề “ mở ” địi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp KTKN và biểu đạt chính kiến của bản thân.
- Bồi dưỡng, kiểm tra giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi; Kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm theo chuẩn KTKN với các cấp độ : biết, thơng hiểu, vận dụng sáng tạo; Với các bài kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50 % cho các nội dung thơng hiểu, vận dụng sáng tạo.
*Chỉ tiêu: -Học lực: Giỏi : 29.5%; Khá: 38.5%; Trung bình: 29%; Yếu: 3 %.
- Hạnh kiểm: Tốt-Khá: 100% Trung bình: 0%.
- Học sinh lên lớp cuối năm: 98%; Lưu ban: 2% (sau khi thi lại).
- Tỷ lệ TN.THCS: Trên 98%.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm không quá :3%.
-Trường có đội học sinh tham gia dự thi giải toán bằng máy tính bỏ túi và tin học trẻ không chuyên.
- Học sinh giỏi vòng huyện đạt trên 50% học sinh dự thi
- Có học sinh giỏi vòng tỉnh.
c. Quản lý cơng tác đổi mới PPDH, KTĐG :
- Tổ chức đánh giá một năm triển khai thực hiện chủ trương “ Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong PPDH và quản lý. Mỗi trường cĩ một kế hoạch cụ thể về đổi mới PPDH. Mỗi tỉnh cĩ một chương trình đổi mới PPDH”.
- Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm về việc dạy học và KTĐG theo chuẩn KTKN, qua đĩ tích cực điều chỉnh bổ sung các giải pháp bảo đảm việc triển khai dạy học theo chuẩn KTKN đạt hiệu quả cao.
- Chú trọng chất lượng sinh hoạt tổ, nhĩm chuyên mơn; phát huy vai trị, nhiệm vụ tổ, nhĩm chuyên mơn trong việc đổi mới PPDH, KTĐG và dạy học, KTĐG theo chuẩn KTKN của mơn học.
- Chỉ đạo chặt chẽ nghiêm túc cơng tác thi, kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi; giáo viên chú trọng thực hiện tốt khâu nhận xét, đánh giá sửa bài kiểm tra cho học sinh; thực hiện các biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng “ ngồi sai lớp”; học sinh bỏ học; chú trọng phụ đạo học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học.
* Chỉ tiêu: -100% CB-GV được dự tập huấn về chuẩn kiến thức kỹ năng; kiểm tra đánh giá.
- 100% CB-GV thực hiện đổi mới PPDH và quản lý.
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc phụ đạo, bồi dưỡng theo TKB của trường
4. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học; đầu tư xây . trường chuẩn Quốc gia và cơng tác phổ cập giáo dục:
4 1. Xây dựng cơ sở vật chất trường học:
a. Kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồn huy động hợp pháp tổ
chức tốt phong trào: giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để đảm bảo thiết bị dạy học theo danh
mục tối thiểu, xây dựng phịng học bộ mơn, thư viện,.. theo hướng đạt chuẩn.
b. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn “ Xanh-sạch-đẹp và an tồn” theo quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quỵết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế .
* Chỉ tiêu : -Vận động XHH- GD trong năm học : 18 triệu đồng.
- Phong trào xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực : Đạt từ loại khá trở lên.
-Thực hiện cảnh quan sư phạm : Xanh- sạch - đẹp và An tồn.
-Triển khai đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục.
4 2. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia:
Nhà trường căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện hoàn thành từng tiêu chí.
*Chỉ tiêu: - Phấn đấu tiếp cận các chuẩn:
-Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường.
-Tiêu chuẩn 2: CBQL Giáo viên và nhân viên
-Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục.
-Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hoá giáo dục.
Định hướng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010 -2015 và tầm nhìn 2020.

4 3. Cơng tác phổ cập giáo dục :
- Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện PCGD THCS ; xây dựng kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng cơng tác PCGD THCS và PCGD bậc trung học giai đoạn 2011-2015.
- Kiện tồn củng cố BCĐ PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách, hồ sơ PCGD các cấp; coi trọng cơng tác điều tra cơ bản, rà sốt đánh giá kết quả và báo cáo hàng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập THCS ra lớp; chống bỏ học; duy trì thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS.
- Sử dụng cĩ hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu PCGD chống mù chữ đã được trang bị.
* Chỉ tiêu : - Duy trì đạt chuẩn PC-THCS.
-Tỉ lệ thanh thiếu niên 15- 18 TN- THCS (2 hệ) : 89.5%
-Tiến hành PCGD bậc THPT.
5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý :
51. Đánh giá cơng tác “ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt về Qui định đạo đức
nhà giáo và cuộc vận động “ Mỗi thầy cơ giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”
52. Triển khai đánh giá cán bộ quản lý , giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên từ năm học 2010-2011. Chủ động xây dựng kế hoạch và lộ trình bồi dưỡng để cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn mức độ cao.
53. Căn cứ Thơng tư số 35/TTLT-BGD&ĐT-BNV bố trí sắp xếp đội ngũ bảo đảm về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các mơn học.
* Chỉ tiêu : -100 % CB- GV khơng vi phạm đạo đức nhà giáo.
- 60% CB-GV đạt trình độ trên chuẩn.
-Tiến hành tự đánh giá Hiệu trưởng, Giáo viên theo chuẩn.
- Nâng tỉ lệ Đảng viên lên 35%/ Tổng biên chế.
6.Tiếp tục đổi mới cơng tác quản lý giáo dục :
61. Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan THCS; rà sốt hệ thống văn bản cĩ liên quan đến quản lý chuyên mơn phù hợp yêu cầu mới.
62. Tăng cường cơng tác KTĐG điều kiện đảm bảo chất lượng; đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự KTĐG của đơn vị:
- Thơng tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 về Quy chế thực hiện cơng khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố nền nếp kỷ cương trong dạy học, KTĐG, thi cử đảm bảo chính xác cơng bằng; quản lý tốt và chặt chẽ hơn việc dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh.
63. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý .Thực hiện việc chuyển nhận các văn bản qua Website, hộp thư điện tử. Khai thác cĩ hiệu quả phần mềm quản lý thơng tin giáo dục VNPT school, sắp xếp TKB, quản lý thư viện trường học…
7. Cơng tác thi đua, khen thưởng:
Căn cứ vào Luật thi đua khen thưởng; áp dụng mức khen thưởng mới tại nghị dịnh số 42/NĐ- CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ, các văn bản hướng dẩn thi đua khen thưởng của Bộ, UBND Tỉnh ; Sở Giáo dục & Đào tạo Bến tre ; Phịng Giáo dục & Đào tạo Thạnh Phú tổ chúc phong trào thi đua sơi nổi ; hiệu quả thiết thực trong nhà trường.
* Chỉ Tiêu đăng ký:
- GV dạy giỏi cấp trường :37 đ/c.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở : 15 đ/c.
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 18 đ/c.
- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh : 03 đ/c.
- Tổ lao động xuất sắc : 02 tổ.
- Tổ lao động tiên tiến : 04 tổ
- Lớp tiên tiến : 70%.
- 90% CB- GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- Trường Tiên tiến xuất sắc.
VII. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạọ đức Hồ Chí Minh”.
2. Tiếp tục triển khai kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. “Đi học an tồn phịng chống bạo lực học đường.”
3.Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học, phản ánh đúng chất lượng giáo dục và chống tiêu cực trong thi cử.
4. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
5.Tiếp tục củng cố mạng lưới trường, lớp, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng dẫn chuẩn hoá, hiện đại hoá, đồng bộ hoá; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập.
6.Chấn chỉnh nền nếp kỷ cương; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
7.Đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý trường học, phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
Nơi nhận:
1.ĐU-UBND(để biết và chỉ đạo) HIỆU TRƯỞNG
2.HĐSP(để quán triệt)
3.Thành viên BGH(để thực hiện)
4.Công đoàn,Chi đoàn(để phối hợp)
5.Lưu VP,VT.
NGUYỄN QUỐC NAM

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết