Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG POWERPOINT 2003

Go down

TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG POWERPOINT 2003

Bài gửi  admin on Tue Mar 22, 2011 7:33 pm

TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG POWERPOINT 2003
HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHUYỂN TIẾP GIỮA CÁC SLIDE
Hiệu ứng hoạt hình (Animation Effect) còn gọi là hiệu ứng động. Những hiệu ứng động chỉ có hiệu lực khi chuyển từ slide này sang slide khác trong quá trình trình diễn
Cách 1: Trên thanh menu, chọn Slide Show  Slide Transition
Click
Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Started, chọn Slide Transition
Click
Cách 3: Trong vùng làm việc, click phải chuột, chọn Slide Transition
Click
Xuất hiện khung tác vụ Slide Transition
Không có hiệu ứng chuyển trang
Khung tác vụ Slide Transition, trong phần Apply to selected slides, chọn các tuỳ chọn
Các kiểu tuỳ chọn hiệu ứng chuyển trang
Hiệu chỉnh tốc độ chuyển trang
Chọn âm thanh khi chuyển trang
Chuyển đến trang tiếp theo khi click chuột
Tự động chuyển trang tiếp theo sau khoảng thời gian qui định
Điều chỉnh khoảng thời gian tự động chuyển trang (phút và giây)
Cập nhật thông tin chỉ cho Slide thứ nhất
Cập nhật thông tin cho tất cả Slide
Trong Modify transition, mục Speed
Tốc độ nhanh
Tốc độ chậm
Tốc độ trung bình
Trong Modify transition, mục Sound
Không có âm thanh
Tắt âm thanh của slide trước
Các tuỳ chọn âm thanh
HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CHO SLIDE
* Xem các slide dưới dạng Slide Sorter View. Chọn slide cần tạo hiệu ứng
Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Started, chọn Slide Design-Animation Schemes
Cách 1: trên thanh menu, chọn Slide Show  Animation Schemes.
Click
Click
Xuất hiện khung tác vụ Slide Design
Khung tác vụ Slide Design
Click chọn các tuỳ chọn
Các hiệu ứng
HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG SLIDE
Cách 1: Trên thanh menu, chọn Slide Show  Custom Animation.
Click
Cách 2: Trên khung tác vụ Getting Started, chọn Custom Animation
Click
* Click chọn đối tượng cần áp dụng hiệu ứng hoạt hình
* Trong khung tác vụ Custom Animation, click Add Effect
Click các tuỳ chọn nhóm hiệu ứng
* Khi click các nhóm hiệu ứng, sẽ xuất hiện lần lượt các menu hiệu ứng, ta chọn các hiệu ứng cho phù hợp với từng đối tượng
Click các tuỳ chọn hiệu ứng
CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM ENTRANCE
Click để gỡ bỏ hiệu ứng
Click để xuất hiện hộp thoại Add Entrance Effect
Hộp thoại Add Entrance Effect
Click
Click
Click các tuỳ chọn hiệu ứng
CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM EMPHASIS
Click để gỡ bỏ hiệu ứng
Click để xuất hiện hộp thoại Add Emphasis Effect
Hộp thoại Add Emphasis Effect
Click
Click
Click các tuỳ chọn hiệu ứng
CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM EXIT
Click để gỡ bỏ hiệu ứng
Click để xuất hiện hộp thoại Add Exit Effect
Hộp thoại Add Exit Effect
Click
Click
Click các tuỳ chọn hiệu ứng
CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM MOTION PATH
Click để gỡ bỏ hiệu ứng
Click để xuất hiện hộp thoại Add Motion Path
Hộp thoại Add Motion Path
Click
Click
Click các tuỳ chọn hiệu ứng
Click để gỡ bỏ hiệu ứng
Click để xuất hiện menu khác
CÁC HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH TRONG NHÓM MOTION PATH
Click các tuỳ chọn hiệu ứng
HIỆU CHỈNH THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HIỆU ỨNG CỦA ĐỐI TƯỢNG
* Click chọn đối tượng
* Trong khung Custom Animation, phần Modify Wipe (hiệu ứng được chọn làm ví dụ kiểu Wipe), trong phần Start, click vào mũi tên
Click các tuỳ chọn
* Click chọn đối tượng
* Trong khung Custom Animation, phần Modify Wipe (hiệu ứng được chọn làm ví dụ kiểu Wipe), trong phần Direction, click vào mũi tên
HIỆU CHỈNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG HIỆU ỨNG CỦA ĐỐI TƯỢNG
Click các tuỳ chọn
* Click chọn đối tượng
* Trong khung Custom Animation, phần Modify Wipe (hiệu ứng được chọn làm ví dụ kiểu Wipe), trong phần Speed, click vào mũi tên
HIỆU CHỈNH TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG HIỆU ỨNG CỦA ĐỐI TƯỢNG
Click các tuỳ chọn
* Click chọn đối tượng cần thay đổi hiệu ứng trong vùng làm việc slide hay trong cửa sổ của khung tác vụ Custom Animation, click chuột vào đối tượng cần thay đổi trong danh sách Animation Order
Click để thay đổi hiệu ứng
THAY ĐỔI VÀ XOÁ HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH CỦA ĐỐI TƯỢNG
Click để gỡ bỏ hiệu ứng
Click
* Click phải hoặc click vào mũi tên bên cạnh, xuất hiện menu
Click
Các lệnh để hiệu chỉnh thời điểm bắt đầu hiệu ứng của đối tượng
Hiệu chỉnh thông số hiệu ứng
Định thời gian hiệu ứng
Click Effect Options, xuất hiện hộp thoại Wipe (tên hiệu ứng được chọn cho đối tượng), chọn trang Effect
Click để hiệu chỉnh hướng chuyển động
LÀM VIỆC VỚI EFFECT OPTIONS_EFFECT
Click để chọn âm thanh
Click để hiệu chỉnh mức độ âm thanh
Click để hiệu chỉnh sau hoạt hình
Click để hiệu chỉnh hoạt hình cho văn bản
Click
Trong phần Settings,click vào mũi tên trong hộp Direction, xuất hiện
Click
Click
Click các tuỳ chọn
Click để hiệu chỉnh độ trễ giữa các từ khi thực hiện trình diễn slide
Trong phần Enhancement,click vào mũi tên trong hộp Sound, xuất hiện
Click
Click để hiệu chỉnh mức độ âm thanh
Click các tuỳ chọn
Click
Trong phần Enhancement,click vào mũi tên trong hộp After Animation, xuất hiện
Click
Click để chọn bảng màu khác
Click các màu tuỳ chọn
Trong phần Enhancement,click vào mũi tên trong hộp Animation Text, xuất hiện
Click
Xuất hiện lần lượt từng chữ cái theo thứ tự từ trước đến sau
Toàn bộ đối tượng xuất hiện đồng thời
Xuất hiện lần lượt từng từ theo thứ tự từ trước đến sau
Click
Click
LÀM VIỆC VỚI EFFECT OPTIONS_TIMING
Click Effect Options, xuất hiện hộp thoại Wipe (tên hiệu ứng được chọn cho đối tượng), chọn trang Timing; hay click Timing…
Click để hiệu chỉnh thời điểm bắt đầu hiệu ứng
Click để hiệu chỉnh độ trễ giữa các đối tượng khi trình diễn slide
Click để hiệu chỉnh tốc độ
Click để hiệu chỉnh số lần lặp lại
Lệnh tạo một nút bấm tại một đối tượng được chọn để khởi sự một hoạt động của một đối tượng khác
Click để quay lại từ đầu
Click
Click vào mũi tên trong hộp Start, xuất hiện
Click
Click vào mũi tên trong hộp Delay, xuất hiện
Click để hiệu chỉnh độ trễ giữa các đối tượng khi trình diễn slide
Click
Click vào mũi tên trong hộp Speed, xuất hiện
Click để chọn các tuỳ chọn
Click
Click vào mũi tên trong hộp Repeat, xuất hiện
Click để chọn các tuỳ chọn
Lặp lại cho tới khi click chuột kế tiếp
Lặp lại cho tới cuối slide
Click vào Tiggers, xuất hiện phần mở rộng của Triggers, phần mặc định được chọn là Animate as part of click sequence
Click
Click chọn
Click vào Animate as part of click sequence,xuất hiện danh sách các đối tượng trong slide, chọn đối tượng trong danh sách, đối tượng này sẽ điều khiển đối tượng đang chọn trong khi trình diễn dạng slide show.
Click chọn
Click
LÀM VIỆC VỚI EFFECT OPTIONS_TEXT ANIMATION
Click Effect Options, xuất hiện hộp thoại Wipe (tên hiệu ứng được chọn cho đối tượng), chọn trang Text Animation
Click vào mũi tên trong hộp Group Text, xuất hiện danh sách, chọn
Click các tuỳ chọn
Click
* Tương tự như trên, thực hiện các hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng biểu đồ, sơ đồ, âm thanh và phim
Click
ĐẾM VÀ QUY ĐỊNH THỜI GIAN DÙNG TRONG TRÌNH DIỄN TỰ ĐỘNG
Trên thanh menu, chọn Slide Show  Rehearse Timings
Xuất hiện màn hình Slide Show và thanh Rehearsal
Thanh Rehearsal
Màn hình Slide Show và thanh Rehearsal
Thanh Rehearsal
Thanh Rehearsal
Tiếp tục
Tạm dừng
Khoảng thời gian chờ
Lặp lại
Ngừng
Sau khi hết slide cuối cùng hoặc click vào nút Close sẽ xuất hiện hộp thoại
Click để đồng ý các khoảng thời gian đã thiết lập
TẠO SHOW TUỲ BIẾN
Trên thanh menu, chọn Slide Show  Custom Show
Click
Xuất hiện hộp Custom Shows
Hộp Custom Shows
Click
Xuất hiện hộp Define Custom Shows
Hộp Define Custom Shows
Click vào những slide muốn chọn
Nhập tên cho show trình diễn tuỳ ý
Slide được chọn
Click
Click để di chuyển slide được chọn lên trước
Click để chuyển slide được chọn xuống sau
Click gỡ bỏ slide trong khung slide in custom show
Click
Xuất hiện hộp Custom Shows
Hộp Custom Shows
Tạo mới show tuỳ ý
Sửa show đang chọn
Xoá bỏ show đang chọn
Tạo bản sao show đang chọn
Trình diễn show đang chọn
Click
TẠO NÚT HÀNH ĐỘNG
Trên thanh menu, chọn Slide Show  Custom Show
Click tuỳ chọn các nút
Nút với thông tin tuỳ ý
Nút với biểu tượng trở về đầu tập tin
Nút với biểu tượng trợ giúp
Nút với biểu tượng thông tin
Nút với biểu tượng trở về slide kế trước
Nút với biểu tượng chuyển đến slide kế tiếp
Nút với biểu tượng chuyển về slide đầu tiên
Nút với biểu tượng chuyển về slide cuối cùng
Nút với biểu tượng quay về
Nút với biểu tượng tài liệu
Nút với biểu tượng âm thanh
Nút với biểu tượng phim
* Click chuột vào biểu tượng của một kiểu nút hành động phù hợp, con trỏ chuột đổi dạng thành dấu “ ”
* Kéo chuột để vẽ thành một ô chữ nhật trên Slide, Powerpoint sẽ tạo nút đã chọn và đồng thời xuất hiện hộp thoại Action Settings
* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click để quy định hành động khi click chuột lên nút
* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Over để quy định hành động khi di chuyển chuột qua nút
* Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click
Không thực hiện hành động gì
Chuyển đến một slide hoặc đối tượng khác
Cho thực hiện một chương trình khác
Cho thực hiện một chương trình Macro
Cho thực hiện hiệu ứng âm thanh
Click
Click vào mũi tên sẽ xuất hiện danh sách
Click các tuỳ chọn
* Tương tự cho trang Mouse Click
THÊM VĂN BẢN VÀO NÚT DẠNG HÀNH ĐỘNG
* Trên thanh công cụ vẽ, chọn
Click
* Click chuột vào nút hành động và nhập nội dung văn bản vào
Ví dụ:
ĐIỀU KHIỂN TRÌNH CHIẾU
* Nhấn nút Slide Show hoặc F5 để bắt đầu một trình chiếu
* Trong khi trình diễn, nhấn một số phím sau để điều khiển sự xuất hiện các slide
* Page Up: Chuyển lên slide kế trước
* Page Down: Chuyển xuống slide kế sau
* Home: Chuyển về slide đầu tiên
* End: Chuyển về slide cuối cùng
* ESC: Kết thúc việc trình diễn
LÀM VIỆC VỚI THANH CÔNG CỤ POPUP
Trên màn hình slide show, góc dưới bên phải xuất hiện thanh công cụ Popup (Popup Toolbar)
Nút 1. Chuyển về hiệu ứng hoạt hình kế trước
Nút 4. Chuyển về hiệu ứng hoạt hình kề sau
Nút 3. Hiển thị menu
Nút 2. Hiển thị bút vẽ
LÀM VIỆT VỚI NÚT 2 CỦA THANH POPUP
Click vào nút 2, xuất hiện menu
Click
Click
Khi cọn hình cây viết vẽ trên màn hình hoặc ghi chú, sau đó thoát khỏi slide show bằng cách nhấn phím ESC hai lần, xuất hiện hộp thoại
Click để giữ lại
Click để thoát không lưu lại
LÀM VIỆT VỚI NÚT 3 CỦA THANH POPUP
Click vào nút 3, xuất hiện menu
Click
Xem mục kế tiếp
Xem mục trước
Xem mục trước
Click tuỳ chọn
Thoát
Click vào nút 3, xuất hiện menu
Click

Chúc thành công

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết