Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

KẾ HOẠCHThực hiện “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn trường THCS TT Thạnh Phú Thạnh Phú Năm 2011

Go down

KẾ HOẠCHThực hiện “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn trường THCS TT Thạnh Phú Thạnh Phú Năm 2011

Bài gửi  admin on Mon Mar 07, 2011 5:49 pm


PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ
TRƯỜNG THCS TT THẠNH PHÚ


Số: 03 /KH-THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thạnh Phú, ngày 01 tháng 02 năm 2011

KẾ HOẠCH
Thực hiện Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong nhà trường” trên địa bàn trường THCS TT Thạnh Phú Thạnh Phú
Năm 2011
- Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-PHD&ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Phú ngày 27 tháng 01 năm 2011 về việc Thực hiện Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn huyện Thạnh Phú năm 2011;

- Trường THCS thị trấn Thạnh Phú xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện việc “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn trường THCS TT Thạnh Phú năm 2011 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường trên địa bàn trường THCS thị trấn Thạnh Phú. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường một cách thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Tăng cường phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL ở địa phương và các điều kiện đảm bảo cho việc triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo; vừa phổ biến, cung cấp kiến thức pháp luật vừa giáo dục và vận động chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường; kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PBGDPL trong thời gian qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2010 - 2012 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt công tác PBGDPL trong nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành; từng bước hoàn thiện công tác PBGDPL một cách đầy đủ, đầu tư hợp lý các điều kiện phục vụ cho công tác này. Lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với lứa tuổi, với điều kiện của từng cấp học theo hướng kết hợp lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành.

- Biện pháp tuyên truyền phải đổi mới, sáng tạo và phong phú về nội dung, hình thức.Cần kết hợp giữa giáo dục chính khoá với giáo dục ngoại khoá, tích hợp, lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn Giáo dục công dân ở đơn vị và một số môn học khác; bảo đảm sự liên thông về kiến thức giữa các cấp học. Phối hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường; phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL trong và ngoài nhà trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định pháp luật mới, các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung.

2. Tiếp tục tổ chức dạy và học các kiến thức pháp luật phù hợp với tất cả các cấp học và trình độ học sinh: Cung cấp các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường... Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.

3. Tiếp tục triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khoá, các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp nhằm bổ sung kiến thức cho các bài học chính khoá; cập nhật các kiến thức pháp luật mới, tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho người học.

Đổi mới hình thức tuyên truyền PBGDPL. Các hoạt động tuyên truyền PBGDPL cần đa dạng, sinh động, phù hợp với từng đối tượng và được tổ chức thường xuyên, kết hợp với việc kỷ niệm các ngày lịch sử, dịp lễ tết, các cuộc vận động lớn trong ngành.

4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức pháp luật, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL tại đơn vị.

5. Rà soát, bổ sung các đầu sách, các tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đa dạng hoá nội dung và hình thức, phát huy tốt tủ sách pháp luật ở đơn vị.

Bổ sung những thiết bị cơ bản phục vụ giảng dạy môn Giáo dục công dân, Đạo đức. Chú trọng sử dụng các phương tiện điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, các mô hình trực quan trong giảng dạy và tuyên truyền PBGDPL.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Bố trí cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường.

- Thực hiện PBGDPL thông qua tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật trong thư viện trường học; khai thác triệt để hiệu quả nguồn tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, các trang thông tin PBGDPL trong nhà trường trên mạng.

- Mua sắm, bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ cho công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương trong việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho học sinh.

- Tổng hợp, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo sơ, tổng kết trong năm học.

Trên đây là kế hoạch thực hiện “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn trường THCS TT Thạnh Phú năm 2011.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT, (để b/c)

- Chi bộ, (để b/c)

- BGH, (để biết)

- Công đoàn, Chi đoàn, Hội CMHS, (để phối hợp)

- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Nam

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết