Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Kế hoạch phòng chống ma túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường năm 2010

Go down

Kế hoạch phòng chống ma túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường năm 2010

Bài gửi  NguyenQuocNam on Wed Feb 09, 2011 8:16 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TT THẠNH PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 24/KH-THCS Thạnh Phú, ngày 16 tháng 11 năm 2010.


KẾ HOẠCH
Về việc phòng chống ma túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường năm 2010
Căn cứ Chỉ thị 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-TP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ;

Căn cứ theo Quy định kèm theo Thông tư số 31/2009/TT-BGD&ĐT ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội thảo về phòng chống ma túy, ADIS, tội phạm trong nhà trường ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Trường THCS thị trấn Thạnh Phú xây dựng kế hoạch phòng, chống tệ nạn may túy, AIDS, tội phạm trong đơn vị trường học như sau:I. Mục đích:

- Là nhiệm vụ thường xuyên của các nhà trường.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương và gia đình người học.

- Phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực của người học trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường và cộng đồng.

- Lấy tuyên truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa, cảm hoá đối tượng là giải pháp căn bản.

- Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật khi xem xét, xử lý người học, cán bộ, nhà giáo có liên quan đến tệ nạn may túy, tội phạm.

- Kết hợp chặt chẽ nội dung giáo dục phòng, chống tệ nạn ma tuý với các nội dung giáo dục phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các loại tệ nạn xã hội khác.

- Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, tạo điều kiện cho người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng.

II. Biện pháp tổ chưc thực hiện:

1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khoá:

- Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma tuý, AIDS, tội phạm trong nhà trường ở một số môn học chính khoá theo chương trình quy định.

2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá:

- Thực hiện trong chương trình các môn: Giáo dục ngoài giờ lên lớp, Giáo dục công dân, Sinh học, Địa lý, Hóa học, Ngữ văn...

- Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ học sinh Bến Tre kiên quyết nói không với ma túy” thông qua các hoạt động văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm

- Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin.

- Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường.

- Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, mitting, tháng chiến dịch truyền thông… của địa phương tổ chức.

- Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của địa phương: Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS 01 tháng 12 năm 2010; Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhà trường các khẩu hiệu của tháng hành động Quốc gia phòng, chống AIDS năm 2010.

3. Công tác quản lý:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm theo từng năm học, từng giai đoạn.

- Ban hành các quy định cụ thể của nhà trường về phòng, chống tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm phù hợp với các quy định của pháp luật. Đưa nội dung quy định về phòng, chống tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của CBGV, học sinh trong nhà trường.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh và cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm.

4. Công tác phối hợp:

- Nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là gia đình học sinh trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, phòng, chống tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm.

- Nhà trường phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất nơi ở ngoại trú của học sinh; kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm tra, giải toả các hàng quán, tụ điểm có biểu hiện phức tạp liên quan đến ma tuý, tệ nạn xã hội ở khu vực xung quanh trường học, khu vực có đông học sinh ở ngoại trú .( Nếu có)

- Nhà trường phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết để phát hiện học sinh, cán bộ, nhà giáo sử dụng trái phép chất ma tuý và có liên quan đến HIV/AIDS.

5. Xử lý học sinh, cán bộ, giáo viên có liên quan đến tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường:

5.1. Thủ tục xử lý kỷ luật đối với học sinh:

Thủ tục xử lý kỷ luật học sinh có liên quan đến ma túy, AIDS, tội phạm được áp dụng theo quy định xử lý kỷ luật đối với học sinh ở các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

5.2. Hình thức, thủ tục xử lý đối với cán bộ, nhà giáo

5.2.1. Trường hợp cán bộ, nhà giáo thuộc biên chế nhà nước thì xử lý kỷ luật theo quy định của Nghị định số 53/CP ngày 28 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ quy định các biện pháp đối với cán bộ, viên chức nhà nước và những người có hành vi liên quan đến mại dâm, ma tuý, cờ bạc và say rượu bê tha; Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức; Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ công chức và các quy định khác có liên quan. Khi có các văn bản mới có hiệu lực thi hành thay thế các văn bản nêu trên thì thực hiện theo các văn bản đó.

5.2.2. Trường hợp cán bộ, nhà giáo làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì xử lý theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

5.2.3. Các trường hợp nhà giáo bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức buộc thôi việc) thì nhà trường cho chuyển công tác khác, không bố trí tiếp tục giảng dạy trong thời gian bị kỷ luật.

IV. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục:

1. Lập kế hoạch Phòng chống ma túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường; Ban hành đầy các quyết định thành lập Ban Phòng chống ma túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường.

2. Chủ động phối hợp với gia đình học sinh và các cơ quan liên quan để xử lý việc học sinh, cán bộ, giáo viên có liên quan đến tệ nạn may túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường.

3. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện phòng chống các tệ nạn ma túy, AIDS, tội phạm trong phạm vi nhà trường. Có biện pháp kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn may túy, AIDS, tội phạm đối với các đơn vị trực thuộc và toàn thể người học, cán bộ, nhà giáo trong nhà trường.

4. Chế độ báo cáo:Nhà trường có trách nhiệm thống kê, báo cáo về công tác phòng, chống tệ nạn may túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và các cơ quan có thẩm quyền.

5. Khen thưởng

5.1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, tố giác, xử lý người có liên quan đến tệ nạn may túy, AIDS, tội phạm trong nhà trường được đề nghị khen thưởng theo quy định của pháp luật.

5.2 Thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn may túy, AIDS, tội phạm trong trường học là một trong các tiêu chí để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, khen thưởng toàn diện nhà trường theo từng năm học, từng giai đoạn.

6. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về công tác phòng, chống tệ nạn may túy, AIDS, tội phạm tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.UBND THỊ TRẤN HIỆU TRƯỞNGNguyễn Quốc Nam
Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo),

- UBND thị trấn (để báo cáo),

- Công an thị trấn (để phối hợp)

- Trạm y tế (để phối hợp)

- Công doàn- Chi đoàn (để phối hợp)

- Lưu VP.NguyenQuocNam

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 20/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết