Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Báo cáo thành tích 04 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Go down

Báo cáo thành tích 04 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài gửi  NguyenQuocNam on Tue Nov 09, 2010 7:56 pm

PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNGTHCS.TT THẠNH PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 32 / BC-THCS Thạnh Phú, ngày 04 tháng 11 năm 2010.


BÁO CÁO
Thành tích 4 năm thực hiện Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”


Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BCĐ ngày 24/08/2010 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện về việc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Trường THCS Thị Trấn Thạnh Phú báo cáo thành tích đạt được sau 4 năm tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhà trường như sau:

I/ Về công tác tổ chức triển khai thực hiện:
1/ Kết quả triển khai thực hiện các bước:
a- Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Năm 2007 Được Ban Tuyên giáo Huyện Ủy phối hợp với Phòng Giáo dục&ĐàoTạo tổ chức cho cán bộ giáo viên toàn trường học tập các chuyên đề:
+ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đọan hiện nay.
+ Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
+ Tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Với biện pháp trên, năm 2008 tiếp tục học tập các chuyên đề:
+ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu
+ Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Năm 2010 tiếp tục quán triệt chuyên đề :
+Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”
- Số lượng cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia học tập các chuyên đề đạt trên 98 %.
Qua việc học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, giáo viên trong toàn trường đã quán triệt về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng phát động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm tôn vinh các giá trị đạo đức cao quí của dân tộc; được nghe những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác để hiểu thêm về tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ, qua đó chuyển nhận thức thành hành động là phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, thể hiện sự đồng tình với chủ trương cuộc vận động và sẳn sàng tham gia đăng ký thực hiện.
b- Việc tổ chức viết thu họach và đề ra phương hướng phấn đấu của từng cá nhân qua mỗi đợt học tập
Tại mỗi đợt học tập chuyên đề, đơn vị tổ chức cho cán bộ, viên chức viết thu họach thể hiện nhận thức của mình đối với tư tưởng và tấm gương đạo đức Bác Hồ đồng thời đăng ký việc làm cụ thể, sát hợp với bản thân nhằm tu dưỡng, hoàn thiện phẩm chất đạo đức, lối sống .
c- Việc tổ chức lấy ý kiến của quần chúng:
Ngoài việc đảng viên chi bộ nhà trường thực hiện việc lấy ý kiến quần chúng theo qui trình mà Đảng Ủy Thị Trấn chỉ đạo, tất cả giáo viên còn được lấy ý kiến quần chúng thông qua việc họp tổ chuyên môn , Đoàn thể, phụ huynh học sinh của trường. Kết quả của việc lấy ý kiến là những góp ý về tinh thần thái độ lề lối làm việc để sửa đổi, khắc phục, không có trường hợp sai phạm phải xử lý.
d- Việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức:
Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức do Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng, Được sự hướng dẫn của Phòng Giáo dục&Đào tạo nhà trường xây dựng chuẩn mức đạo đức cho cán bộ, giáo viên tại đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế của trường. Tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên trong đơn vị tích cực tu dưỡng, rèn luyện hướng đến chuẩn mực đạo đức đã đề ra
3- Công tác tuyên truyền, cổ động :
Đã tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn trường, có 12 cán bộ, giáo viên tham gia thi kể chuyện, thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên học sinh đến tham dự và cổ vũ. Chọn 03 thí sinh xuất sắc tại Hội thi vòng cơ sở tham gia Hội thi cấp huyện do Phòng Giáo dục&Đào tạo phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.Kết quả có 01giải nhất và 01 giải khuyết khích.
Bộ phận công tác thư viện nhà trường phối hơp Tổng phụ trách Đội , giáo viên chủ nhiệm các khối lóp dưới sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ tổ chức Hội thi kể chuyện vả thi văn nghệ trong toàn thể học sinh nhà trường . Xuất phát từ tình cảm kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ, các thí sinh đã chọn những câu chuyện , những bài hát về tấm gương đạo đức của Bác thật sự gần gũi, có ý nghĩa, phù hợp với ngành giáo dục, có sức thuyết phục người nghe và đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đồng nghiệp và học sinh toàn trường., qua đó đã có tác động mạnh mẽ đến tình cảm của đông đảo khán giả, góp phần tích cực đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
4- Công tác chỉ đạo điểm :
Chi bộ cùng với nhả trường chọn 2 tổ chuyên môn là Tổ Ngữ văn- Âm nhạc và Tổ Hóa - Sinh -Công Nghệ để chỉ đạo điểm trong thực hiện cuộc vận động nhằm rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo chung.
5-. Công tác kiểm tra, giám sát :
Tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Thị trấn và của Phòng Giáo dục&Đào tạo về triển khai thực hiện cuộc vận động. Tiến độ thực hiện các bước khá đầy đủ theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thị trấn..
Công tác kiểm tra đảng viên; công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ , viên chức trong nhà trường theo từng thời điểm; công tác xét thi đua được gắn kết với việc xem xét kết quả thực hiện những việc làm cụ thể theo nội dung đã đăng ký hưởng ứng thực hiện cuộc vận động.
II. Đánh giá kết quả qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động :
1. Về nhận thức :
Nhà trường nhận thức được vị trí và tầm quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm phát huy mặt mạnh, khắc phục các nhược điểm, thiếu sót trong hoạt động của đơn vị, góp phần hoàn thiện về phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên và viên chức trong giai đoạn nước ta hội nhập quốc tế. Từ đó, Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động của trường đã tích cực thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Thị trấn về tổ chức thực hiện Cuộc vận động .
Đội ngũ cán bộ, viên chức trong toàn trường quán triệt mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng phát động nên tích cực hưởng ứng. Từng cán bộ viên chức xác định được trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động.. Điều đó đã được thể hiện trong cuộc sống, trong công tác, ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực đóng góp cho phát triển sự nghiệp giáo dục của Thị trấn nói riêng và của huyện nhà nói chung.
Cuộc vận động còn là sinh hoạt chính trị rộng lớn trong nhà trường , Đoàn thể thu hút được đông đảo mọi người cùng tham gia.
2. Tác động của Cuộc vận động đối với việc thực hiện nhiệm vụ:
Với đặc thù của ngành giáo dục nội dung đăng ký thực hiện “làm theo” tập trung vào các vấn đề : sửa đổi lề lối làm việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; trách nhiệm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống nhà giáo để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh; thực hành tiết kiệm, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế thiếu sót. Kết quả qua 4 năm tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại những kết quả hết sức quan trọng, cuộc vận động vừa là mục tiêu vừa là động lực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, xây dựng và tôn vinh truyền thống, đạo lý cao đẹp của dân tộc như : Tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, lá lành đùm lá rách, mình vì mọi người; lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.
Trong 4 năm qua, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được nhà trường triển khai gắn kết với các cuộc vận động lớn của ngành, như: cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kết quả đem lại là phong trào giáo dục của đơn vị đã có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến thực sự rõ nét; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS giữ vững ở mức độ cao trên 98%, số lượng học sinh giỏi tai các kỳ thi chọn học giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng hằng năm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày càng dược quan tâm đầu tư nhiều hơn . Tính dân chủ, công khai trong trường học được tăng cường thông qua việc hoàn thiện qui chế hoạt động; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy được đẩy mạnh và có hiệu quả rõ rệt, 100% số giáo viên biết sử dụng máy vi tính đề soạn bài và lập các loại hồ sơ cá nhân trong đó có 60% số giáo viên có khả năng soạn, giảng bằng giáo án điện tử; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm đi vào nền nếp và có tác dụng thúc đẩy, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện của nhà trường. Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao, tỉ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn đào tạo chiếm hơn 60% tổng số giáo viên toàn trường, tăng 25 % so với năm 2006 . Phát triển đảng viên trong trường đạt 30%, tăng 5% so với năm 2006. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phổ cập giáo dục.. Cuộc vận động cũng đã tác động tốt đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đơn vị chủ động thực hiện lồng ghép các nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị và lấy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ làm mục tiêu thực hiện cuộc vận động và chính việc thực hiện cuộc vận động trở thành một động lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện cuộc vận động đã góp phần quan trọng giúp cho cán bộ, giáo viên khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; là dịp để mỗi cán bộ, giáo viên tự liên hệ, đánh giá về những ưu, khuyết điểm của bản thân và đề ra hướng khắc phục.Với việc xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống để cán bộ, giáo viên, phấn đấu thực hiện đồng thời đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên như đã góp phần tích cực cho đơn vị không có cán bộ giáo viên vi phạm về đạo đức lối sống , nội bộ đoàn kết , không có đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp., ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, viên chức trong đơn vị được nâng lên rõ rệt, đảm bảo thuận lợi cho phụ huynh đến quan hệ công việc. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức bảo vệ của công được thực hiện tốt . Kết quả thực hiện cuộc vận động cũng đã tác động tích cực đến tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái thể hiện qua các phong trào đóng góp cho Ngày vì người nghèo; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam , ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai và các hoạt động xã hội từ thiện khác ngày càng được triển khai sâu rộng và thu hút sự tham gia đủ của cán bộ giáo viên công nhân viên toàn trường.
Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động đã có 01 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đảng ủy địa phương biểu dương và. đơn vị đang đề nghị 03 tập thể và 10 cá nhân xét khen thưởng trong đợt tổng kết.
Trong thành tích to lớn của các tập thể có sự đóng góp tích cực của mỗi cá nhân, tuy mỗi người phụ trách trên những cương vị khác nhau nhưng khi học tập tấm gương của Bác cũng đều tìm thấy ở Bác những việc làm cụ thể mà mình phải phấn đấu làm theo như: tình thường yêu con người; sự tận tụy với công việc; tính kỷ luật; sự tôn trọng dân; tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; sự mẫn cán, tận tụy của người cán bộ, viên chức nhà nước…Qua 4 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thật sự đã lan tỏa trong toàn trường, từ người đứng đầu cơ quan, đơn vị đến mỗi cán bộ, viên chức đều ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn thực hiện lời dạy của Bác dù khó khăn đến đâu cũng tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt và trong đó mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. .
3. Đánh giá, nhận xét chung:
a. Ưu điểm:
- Chi bộ và nhà trường nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai cuộc vận động; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Các đồng chí trong HĐSP tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình hơn.
- Nhìn chung, chất lượng học tập được đảm bảo về nội dung cũng như các yêu cầu đặt ra; những nhận thức trong Đảng viên, Cán bộ, viên chức có chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung cuộc vận động và 02 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tự giác nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân.
b. Tồn tại, nguyên nhân:
- Nhận thức của một số ít Cán bộ viên chức về ý nghĩa cuộc vận động chưa đúng mức; thiếu nghiêm túc trong học tập.
- Một số Cán bộ viên chức và đảng viên tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao; chưa mạnh dạn góp ý; còn nể nang, ngại va chạm.
- Việc xây dựng nội dung của từng thành viên trong đơn vị còn chung chung, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bài thu hoạch còn sao chép, chưa liên hệ đầy đủ những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng và mốc thời gian khắc phục, sữa chữa về đạo đức, lối sống cho từng cá nhân.
- Việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động của chi bộ, Cán bộ viên chức để nhận xét mức độ chuyển biến những ưu khuyết điểm để vạch ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong sinh hoạt định kỳ chưa được quan tâm đúng mức.
- Chưa có sự hướng dẫn cụ thể của cấp trên về mở sổ tu dưỡng đối với cán bộ, đảng viên.
c. Kinh nghiệm:
- Trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động phải có các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp, thường xuyên kiểm tra
- Cần tạo sự nhận thức đầy đủ hơn trong Cán bộ viên chức và đảng viên về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động.
- Chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị trường học.
- Cần phải đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu tổ chức; tăng cường tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp để tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt.
- Mỗi học kì và cuối năm có sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại trong cơ quan, đơn vị.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011:
- Tiếp tục duy trì hoạt động BCĐ; phân công thành viên trong BCĐ giúp việc và xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ.
- Tăng cường công tác tuyên truyền Cán bộ viên chức và đảng viên tham gia thực hiện cuộc vận động; xây dựng mô hình, nêu gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức. Thường xuyên tuyên truyền nội dung cuộc vận động, những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống phát thanh của trường, trong sinh hoạt định kỳ; tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan panô, áp phích, khẩu hiệu…; chiếu phim tư liệu về Bác.
- Tiết kiệm về thời gian, tiền của việc gì đúng thì nên chi, việc không đúng dù ít cũng không nên chi.
- Chống bệnh thành tích trong giảng dạy, thi cử; sự tụt hậu về trình độ, kiến thức khoa học , nhận thức xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.
- Sửa đổi lề lối làm việc, ý thức kỷ luật; chấn chỉnh phong cách lối sống, nếp sống văn hóa; có trách nhiệm và kỹ năng công tác của đội ngũ Cán bộ viên chức.
- Tăng cường kết nạp đảng viên trong năm , phấn đấu đạt 40% trên tổng biên chế.
- Đẩy mạnh phong trào thanh, thiếu niên tình nguyện giúp đỡ gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- BCĐ đã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” làm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhận thức đúng đắn yêu cầu và tầm quan trọng của việc học tập, tu dưỡng rèn luyện thường xuyên về đạo đức Cách mạng trong tình hình mới.
- Tổ chức phong trào “ Tết trồng cây ” tạo bóng mát trong trường và phát động phong trào chăm sóc chậu cây cảnh tạo vẻ đẹp cảnh quan trường học.
- Nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn (15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5). Ban HĐNG tiếp tục tổ chức thi kể chuyện trong học sinh cũng như trong HĐSP trường với chủ đề: “ Anh Bộ đội cụ Hồ ”.
- Thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” nhằm nâng cao tính gương mẫu về đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện, họp tác.
- Căn cứ nội dung cần tập trung tuyên truyền giáo dục trong năm học 2010-2011, Chi đoàn xây dựng nội dung "làm theo" và lấy làm tiêu chí rèn luyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên, qua đó mỗi cá nhân tự giác phấn đấu "làm theo" tấm gương đạo đức Bác Hồ về nội dung "Xây", "Chống", "Sửa", "Giúp".
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, của người đứng đầu đơn vị trường học, những Đoàn thể đều phải thực hiện nghiêm túc về cuộc vận động; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các thành viên BCĐ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời những hành vi vi phạm trong thời gian thực hiện cuộc vận động.
- Giao trách nhiệm Ban TTND có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động và các kế hoạch của BCĐ.
- Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt và xử lí các vi phạm; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong Cán bộ viên chức trẻ.
Trên dây là báo cáo tồng kất 04 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác , trường THCS Thị Trấn Thạnh Phú trân trọng báo cáo.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- BCĐ thực hiện CVĐ huyện để báo cáo
- Phòng GD&ĐT Thạnh Phú Nguyễn Quốc Nam
- Lưu VT.

NguyenQuocNam

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 20/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết